Elsäkerhet

ELSÄKERHET
I takt med att el och elektriska installationer tar större plats i vårt samhälle, blir elsäkerheten allt viktigare. Det finns tydliga och lagstadgade krav från myndigheter när det gäller elanläggningar.
Vi har både kunskapenoch kompetensen att hjälpa dig. Det gäller allt ifrån allmänna lagkrav till specifika och praktiska lösningar kring din elanläggning.

ELKONTROLL
Vi gör en grundlig genomgång och analys av hela din elanläggning. Den byggerpå en noga utprovad metodik och process parat med vår djupa kunskap. Vi ger dig i förlängningen ett konkret och tydligt förslag på vilka vägar som finns till både energibesparing och ökad säkerhet. Tryggt, säkert och med minimalt problem för dig.

ELDRIFTSANSVAR
Med vår hjälp kan du fokusera på din kärnverksamhet. Vi tar helt enkelt över eldriftsansvaret i ditt företag eller för din fastighet.
Inte bara initialt, utan löpande. Vi ansvarar för allt som rör el och elsäkerhet. Drift, löpande analys (med förbättringsförslag) och inte minst säkerhet. Det innebär att du alltid har bra kontroll på ekonomi, säkerhet och även miljö när det gäller dina elanläggningar.
ElsakerhetElsakerhet
Elsakerhet