Välj rätt laddlösning

Det finns fyra enkla frågor att ställa sig när man ska välja laddlösning.

1. Behöver du snabb- eller normalladdning?

2. Vilken maximal gruppsäkring har du tillgng till ?

3. Hur ska laddaren monteras ?

4. Har du behov av att koppla upp laddaren mot en moln- eller betaltjänst, exempelvis för effektmätning?