Om oss

Kumla Elektromontage AB grundades redan 1968. Vi utgår från Kumla och är i huvudsak verksamma i Örebro län.

Vi har erfarna elektriker med goda kunskaper inom de flesta elområdena såsom installationer, reparationer och underhåll åt industrier, nyinstallationer vid byggnationer samt installationer och reparationer åt privatpersoner.

Vi är del av Elkedjan som tillsammans har fler än 1900 elektriker.
Genom Elkedjan kan vi hålla hög kvalitet till bra priser och med god leveranssäkerhet. Vi har egna centrallager med dagliga leveranser.

Vi utför arbeten inom följande områden:
  • Elinstallationer 
  • Datanätsinstallationer
  • Brandlarmsinstallationer
  • Styr & regler
  • Telenät & fibernät
  • Laddbox 
Vårt arbetsätt
Alldeles oavsett storlek på objekt eller entreprenad så utgår vi alltid från en helhetstanke som vilar på fyra olika delar:
ANALYS - RÅDGIVNING -INSTALLATION - SERVICE.
Som yrkesmän har vi ett tydligt ansvar hela vägen. Från val av produkter till installation och inte minst funktion.

Analys
Vilka krav och önskemål har du som kund? I vilken omgivning ska elinstallationen ske? Hur ser övriga parametrar ut? Vi har ett helt batteri med frågor för att säkerställa att du verkligen får det du söker. Givetvis ansvarar vi även för att elinstallationen följer alla de regler och krav som finns. Det handlar om både säkerhet och trygghet och i förlängningen ekonomi och miljö.

Rådgivning
Rådgivning är självklar del för oss. När vi gjort vår analys presenterar vi vårt förslag. I större objekt eller entreprenader är rådgivningen en helt avgörande del. Hur kan lösningen bli ännu bättre? Vilka delar och detaljer bildar tillsammans en starkare helhet? 
Vi pratar i termer om en byggnads livslängd. Det innebär att man kan vinna på en lösning som initialt kanske är dyrare, men på sikt betydligt billigare. Vi har en rad olika lösningar när det gäller alltifrån energibesparing till elsäkerhet.

Installation
Det vi förknippas med i de allra flesta sammanhang. Men värt att komma ihåg; en väl genomförd analys och ett väl genomtänkt förslag gör att elinstallationen både går snabbare och blir bättre. Och på så vis mer ekonomisk.

Service
I takt med att el och ellösningar tar en allt större plats i allas vår vardag, så ökar tillförlitlighetskraven. Ett elavbrott i en industri eller i en fastighet kan kosta stora pengar. Ett sätt att undvika onödiga avbrott är regelbunden service. ​​​​​​Vi tecknar allt fler serviceavtal med våra kunder. Avtal tydligt anpassade efter din verklighet och dina önskemål. Det fina är att vi finns tillsammans med våra kollegor inom Elkedjan finns i hela landet om du behöver ett rikstäckande avtal. Vi har en rad olika lösningar som gör att du kan skapa en bättre elekonomi.
​​​​​​​