Elsäkerhet för varje hem och fastighet

ESA säkerhet för privatperson

ESA säkerhet för företag

ESA säkerhet för föreningar

Säkra elinstallationer är första steget mot ett elsäkert hem.

När du väljer Kumla Elektromontage får du ESA-certifierade elektriker och installationer som följer alla säkerhetsföreskrifter som branschen kräver. Som fastighetsägare, men även som bostadsrättsförening, är ansvaret stort för att hålla elanläggningen i din fastighet i god kondition.  
 
Ta hjälp av experter för att besiktiga ledningar, elskåp och även testa elanläggningen regelbundet. Då vet du både hur kapaciteten ser ut och vad som kanske behöver åtgärdas i framtiden. Fråga oss om elkontroller, elsäkerhet och också om du vill ha hjälp av en kunnig el-partner som tar över driftansvaret; en lösning speciellt utformad för företag och bostadsrättsföreningar.