Gör elinstallationer med ESA i bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen är alltid ansvarig


Bostadsrättsföreningen är alltid ansvarig för fastighetens elanläggning enligt lag, vilket också innebär ansvar för att driften sker säkert. Bygg upp säkerheten och vårda fastigheten med elektriker är certifierade enligt ESA-säkerhetsanvisningar. Det är Kumla Elektromontage. Det gör att föreningen kan vara trygg och säker med de installationer och de el-arbeten som vi levererar.

Här på Elsäkerhetsverket kan du läsa mer! 
För dig som äger en bostadsrätt
Ansvaret för elanläggningen

Detta är ESA och ESA-säkerhetsanvisningar


​​​​​​​ESA-elsäkerhet är säkerhetsanvisningar som är till för att göra elektrikerns arbetsdag säker och se till att elinstallationer blir korrekta och säkert utförda. ESA-säkerhetsanvisningar kommer av Elnätbranschens riktlinjer, EBR. EBR startades av en sammanslutning av elnätsföretag för att få ett bättre samarbete inom branschen men också för att skapa större säkerhet och tryggare arbetsmiljö. Idag är EBR ett system som består av handböcker och anvisningar som gäller för branschen och drivs i sin tur av Energiföretagen Sverige. ESA ser också till att reglera så att elektrikern har en säker arbetsmiljö.
 
Alla elektriker hos Kumla Elektromontage är ESA-certifierade. Certifieringen utfärdas på tre år och för att bli godkänd krävs grundutbildning och löpande uppdateringar. Med en ESA-certifierad elektriker har din förening en hantverkare på plats som arbetar efter de branschregler som gäller för installationsarbeten. Då får bostadsrättsföreningen också en hantverkare som tar ansvar för alla uppdrag från början till slut och sätter säkerheten främst. Det innebär en elektriker som inte bara göra sitt jobb utan också ser helheten. Ser vi att en jordfelsbrytare ser daterad ut, eller upptäcker en elkabel som borde bytas ut, så frågar vi även om det. 

Få hjälp med driftansvar för bostadsrättsföreningens elanläggning


Lämna över ansvaret för föreningens elanläggning och få en säker drift med regelbunden service och underhåll. Kumla Elektromontage avlastar bostadsrättsföreningar i Kumla, Örebro och Hallsberg samt södra delen av Närke. När vi tar över ansvaret görs först en noggrann kontroll av anläggningen. Sedan får föreningen ett protokoll och en åtgärdslista. Efter det läggs en plan för skötsel och kontroller. Sker något akut problem är en elektriker snabbt på plats och föreningen kan erbjuda medlemmarna enkel tillgång till hantverkare.

​​​​​​​Vill du veta mer?

Prata med en Riktig Elektriker