El-service för företag förebygger dyra elavbrott

El-service förebygger dyra elavbrott


En stabil tillförsel av el är en framgångsfaktor för alla verksamheter idag och ju mer beroende av el samhället blir, desto viktigare är det att du som företagare har en elanläggning och ett elsystem som är pålitligt och stabilt. Vägen dig bygger på en el-partner som ser helheten, har rätt kompetens och som kan hjälpa ditt företag att bygga ett elsystem för framtiden.

Idag kan du som är företagare i Örebro län få stöd och löpande el-underhåll av oss på Kumla Elektromontage. Det ger dig ett skydd mot onödiga elavbrott samtidigt som du kan förebygga reparationer och ha kontroll på eventuella renoveringskostnader i god tid. Med hjälp av regelbunden service får du också möjlighet att se så att din anläggning är tillräckligt dimensionerad vad gäller elsystemets kapacitet. Du kan i god tid bygga ut, dels din befintliga anläggning, dels planera för extra kraft genom exempelvis ett reservkraftverk. Planerade åtgärder är ofta effektivare och blir bättre än när akuta problem uppstår och snabbt måste lösas. Tillsammans med oss har du hjälp och stöd hela vägen. 

Serviceavtal försäkrar dig mot kostsamma produktionsstopp


Det kostar när produktionen står stilla och att få ett långt och oplanerat elavbrott är en risk för missade leveranser och tappade kunder. Vi vet att det är svårt att vara fullständigt säker inför elavbrott, men att se till att din anläggning får regelbunden service är en bra försäkring och ökar både effektiviteten och ger möjlighet att optimera företagets energiförbrukning.
 
Driver du företag i Örebro län, är ett serviceavtal och de kontroller som vi gör en styrka inför framtiden. Dels vet du att du får regelbunden översyn av el-centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar samt fastighetens el-standard, dels får du snabb hjälp om olyckan är framme. Idag arbetar vi med företag i Kumla, Hallsberg och Örebro. Genom att vi är medlemmar av Elkedjan har vi stor tillgång till duktiga elektriker, vilket gör att du aldrig står utan resurser. Dessutom arbetar vi långsiktigt i alla installationer och reparationer. 

Bostadsbolag i Örebro för snabb tillgång till el-service


Att snabbt få bukt med felsökning, få en överblick över situationen och en reparation är guld värt för att hålla hög service mot hyresgäster och kunna erbjuda en bekväm och säker boendemiljö. Idag arbetar vi med olika bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Kumla, Örebro och Hallsberg. Kontakta oss, så får du veta mer. 

Prata med en Riktig Elektriker