Ge bostadsrättsföreningen en trygg el-partner

Ge bostadsrättsföreningen en trygg el-partner
Tillgång till elektricitet och ström blir en allt viktigare fråga i samhället. Att erbjuda laddningsmöjligheter för el-bil, snabbt wifi för hemarbete och effektiv uppvärmning av bostäder är faktorer som bidrar till attraktiva bostäder. Med en el-partner på lång sikt får din bostadsrättsförening tillgång till kunskap och idéer hur fastighetens olika elbehov kan hanteras och matchas mot rätt elsystem. Det gör det lättare att fatta beslut idag som innebär att ett elsystem redo att dimensioneras om och justeras för framtiden samtidigt som dagens behov av el blir tillgodosedda. Väl en långsiktig el-partner! 
En riktig elektriker löser stora och små eljobb i föreningen
En riktig elektriker är inte bara en tillgång när bostadsrättsföreningen behöver goda råd kring el-renovering samt kontroll och eventuell uppgradering av elanläggningen. Tillsammans med oss kan föreningen också erbjuda en hantverkare som snabbt kan vara på plats och lösa privata installationer i de olika bostäderna. Vi löser allt ifrån jordfelsbrytare, ett nytt uttag, till installation av motorvärmare och LED-belysning. Det är en trygg service som blir ett mervärde för de boende. Samtidigt kan vi sköta löpande servicekontroll och vara ett bollplank inför större beslut som påverkar elförsörjning och kräver elinstallationer. Två aktuella exempel är solenergi och laddstationer
Kontroll, skydd och kapacitet med rätt el-partner
Det är bostadsrättsföreningens ansvar att se till att byggnaden har ett kontrollerat och säkert elsystem. Den bästa investeringen och försäkringen för att det ska bli verklighet är regelbunden service av en kunnig och noggrann elektriker. Idag kan bostadsrättsföreningar i Kumla, Örebro och Hallsberg teckna i serviceavtal tillsammans med oss. Vill du veta mer vad som kan ingå i ett serviceavtal eller läsa mer om hur våra kontroller av bostadsrättsföreningens ser ut?

Prata med en Riktig Elektriker