Använd företagsresurser bättre med styr- och reglerteknik

Företagets resursanvändning 


Med ett samhälle som behöver återvinna mer och minska resursanvändningen blir det allt viktigare att se över hur värme- och elförbrukningen ser ut och kan optimeras. Samtidigt blir företag, organisationer och samhällsfunktioner mer elberoende och behöver kunna lita på en trygg och säker eltillförsel. En av lösningar är styr- och reglerteknik. Som företagare kan du med styr- och reglerteknik använda företagets resurser mer effektivt och även öka hållbarheten, samtidigt som säkerheten i elsystem och elanläggning ökar. Du skapar förlopp, scheman och sekvenser enkelt via en app som gör hanteringen både bekväm och enkel. Det går också alldeles utmärkt att använda Google Home, vilket gör det möjligt att med rösten slå på och av funktioner, såväl som att skapa scheman.

Vi hjälper dig gärna! 
 
Enkelt uttryckt: Genom att utnyttja system som slår på och av, exempelvis belysning, värmesystem eller AC, tillsammans med reglerteknik som skapar scheman för när detta ska ske, kan du använda företagets resurser precis när du behöver dem. Det kan vara så enkelt som att sänka värmen under natten i vissa utrymmen eller under vissa tider på dagen när inga medarbetare är i just den delen av lokalen. Att dessutom stärka upp elanläggningen och lägga till ytterligare energikällor, som solceller eller solpaneler, kan ge ett tryggare elsystem och hållbarare elanvändning.
 
Är du företagare i Örebro – och är intresserad av att optimera energiförsörjningen?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om säker och trygg eltillförsel. 

Utveckla verksamheten tillsammans med en riktig elektriker


​​​​​​​Satsa på att se över företagets elanläggning och skaffa en helhetsbild av förbrukning, behov och möjligheter till utveckling och optimering med hjälp av en elektriker som både kan göra en analys, ge förslag på åtgärder och eventuella besparingar samt se till att installationer, utbyggnad eller el-anpassningar görs säkert och tryggt. Välj en el-partner som är van att se företags behov och även kan hjälpa till med service, underhåll och hjälpa till med driften av företagets elanläggning. Det ger dig mer utrymme att koncentrera dig på din kärnverksamhet medan vi tar ansvar för att se till att du har en elanläggning som är säker, stabil och hållbar.

Prata med en Riktig Elektriker