Välj en riktig elektriker från Elektromontage med ESA-säkerhet

Välj elektriker med ESA-säkerhet

​​​​​​​
Att ha kontroll på elsäkerhet handlar inte bara om att det är ett krav från myndigheter, det handlar också om att du ska erbjuda dina medarbetare en säker arbetsmiljö och att ditt företag ska kunna producera och leverera i en trygg miljö. När det är dags för el-installationer, utveckling och dimensionering av din el-anläggning eller larminstallation och utbyggnad av datanät – använd alltid en ESA-certifierad elektriker. Det får du av oss på Kumla Elektromontage. Då vet du att alla installationer görs korrekt, och att du har en hantverkare som inte bara löser den enskilda uppgiften utan också tar med sig en helhetssyn på elanläggningen i arbetet. Du får också en leverantör som gärna ställer kontrollfrågor kring säkerheten och ger kloka råd för att du alltid ska ha tillräcklig elförsörjning till din verksamhet. 

Detta är ESA och därför behöver ditt företag det

ESA-elsäkerhet är säkerhetsanvisningar som är till för att göra elektrikerns arbetsdag säker och se till att elinstallationer blir korrekta och säkra. ESA ser också till att reglera också arbetsmiljön. Som företagare bör du alltid välja en ESA-certifierad elektriker. Certifieringen utfärdas på tre år och för att bli godkänd krävs grundutbildning och löpande uppdateringar. Då har du hantverkare på plats som arbetar efter de branschregler som gäller för installationsarbeten.
 
Den senaste versionen ESA14, kom ut 2015 och bygger på standarden SS-EN 50 110-1. ESA-säkerhetsanvisningar kommer av Elnätbranschens riktlinjer, EBR. EBR startades av en sammanslutning av elnätsföretag för att få ett bättre samarbete inom branschen men också för att skapa större säkerhet och tryggare arbetsmiljö för elektriker. Idag är EBR ett system som består av handböcker och anvisningar som gäller för branschen och drivs i sin tur av Energiföretagen Sverige. Här ingår exempelvis Installatörsföretagen.

Hitta ESA-certifierad elektriker hos oss


Är du ett byggföretag som letar efter el-partner i Örebro län, är du
alltid välkommen att vända dig till oss. Då får du elektriker som har kompetens och utbildning inom ESA och är vana att ha helhetsansvar för installationer vid ombyggnader, renoveringar och nybyggnationer. Eftersom vi ingår i Elkedjan är det lätt för oss att matcha dina behov av elektriker under projektet. Skulle du behöva ett par tre händer till under en period löser vi det. Kontakta oss för mer information. 

Lämna driftansvaret till oss


Med elektriker som är uppdaterade och certifierade inom föreskrifter
och lagstadgade krav kring vad som gäller för ESA och el-anläggningar kan du tryggt överlämna driftansvaret för din anläggning till oss. Då ser vi till att den håller hög säkerhet, lever upp till gällande krav och föreskrifter samt levererar den effekt som ditt företag behöver. Du kan koncentrera dig på företagets kärnverksamhet och behöver inte fundera på om det är dags att byta jordfelsbrytare, om brandlarmet och sprinklersystemet fungerar och hur ett eventuellt reservkraftverk skulle kunna se ut. Det hjälper vi till med. När vi tar över driften ingår en noggrann kontroll av anläggningen tillsammans med eventuella förbättringar. Sedan lägger vi upp en plan för skötsel, effektleverans och åtgärder. I den ingår avstämningar, och alla justeringar godkänns av dig.

Prata med en Riktig Elektriker