Våra tjänster

Vilka krav och önskemål har du? I vilken omgivning ska elinstallationen ske? Hur ser övriga parametrar ut? Vi har ett helt batteri med frågor för att säkerställa att du verkligen får det du söker. Vi ansvarar givetvis för att elinstallationen följer alla de regler och krav som finns. Det handlar om både trygghet, säkerhet och  i förlängningen även ekonomi och miljö.
När vi gjort vår analys presenterar vi vårt förslag. I större objekt eller entreprenader är rådgivningen en helt avgörande del. Hur kan lösningen bli ännu bättre? Vilka delar och detaljer bildar tillsammans en starkare helhet?

​​​​​​​Vi pratar i termer om en byggnads livslängd. Det innebär att man kan vinna på en lösning som initialt kanske är dyrare, men på sikt betydligt billigare. Vi har en rad olika lösningar när det gäller alltifrån energibesparing till elsäkerhet

Elsäkerhet
I takt med att el och elektriska installationer tar större plats i vårt samhälle, blir elsäkerheten allt viktigare. Det finns tydliga och lagstadgade krav från myndigheter när det gäller elanläggningar.
Vi har både kunskapenoch kompetensen att hjälpa dig. Det gäller allt ifrån allmänna lagkrav till specifika och praktiska lösningar kring din elanläggning.

Elkontroll
Vi gör en grundlig genomgång och analys av hela din elanläggning. Den byggerpå en noga utprovad metodik och process parat med vår djupa kunskap. Vi ger dig i förlängningen ett konkret och tydligt förslag på vilka vägar som finns till både energibesparing och ökad säkerhet. Tryggt, säkert och med minimalt problem för dig.

Eldriftsansvar
Med vår hjälp kan du fokusera på din kärnverksamhet. Vi tar helt enkelt över eldriftsansvaret i ditt företag eller för din fastighet.
Inte bara initialt, utan löpande. Vi ansvarar för allt som rör el och elsäkerhet. Drift, löpande analys (med förbättringsförslag) och inte minst säkerhet. Det innebär att du alltid har bra kontroll på ekonomi, säkerhet och även miljö när det gäller dina elanläggningar.