Ditt brandlarm är en av företagets viktigaste försäkringar​​​​​​​

Prata med en Riktig Elektriker

Larmtesta företagets brandlarm

​​​​​​​
Ett fungerande och pålitligt brandlarm är en av de allra viktigaste försäkringarna för att skydda företagets anställda, egendom, inventarier och företagsbyggnader. I många fall är det en nödvändighet för att din företagsförsäkring ska kunna gälla.
Se till att du har ett väldimensionerat och välutrustat brandlarm som är anpassat efter din verksamhet. Hos oss kan du få hjälp med installation, men framför allt när du vill koppla ihop flera varningssystem och behöver löpande hjälp för att se till att de alltid är i topptrim.

Kumla Elektromontage samarbetar med andra larmleverantörer och bistår med serviceavtal, tester och kontroller av din elanläggning ur ett brandskyddsperspektiv.

Löpande service och larmtester ger trygghet

​​​​​​​
Att testa larm, brandlarm och andra säkerhetssystem som rökdetektorer, nödutgångsdörrar och säkerhetsmarkeringar bör göras regelbundet. Din företagsförsäkring kan i sina villkor ha krav på detta, och dessutom skärpte Arbetsmiljöverket 2021 sina föreskrifter hur arbetsplatser ska utformas, där brandskyddet har fått en större roll. Där fastslås bland annat att alla anställda ska kunna utrymma en byggnad på egen hand. Det betyder att ansvaret för att ha rutiner vid utrymning, och se till att vägen ut ur en byggnad är enkel och tydlig att följa ligger på företaget, och att du som arbetsgivare ska kunna lita på att markeringar, ledljus och annan hjälp alltid fungerar. Kontakta oss för att få hjälp med kontroll och tester.
 
Här kan du läsa mer om regler för brandskydd på arbetsplatser
Brandskyddsföreningen

Löpande service och larmtester ger trygghet

​​​​​​​
Att testa larm, brandlarm och andra säkerhetssystem som
rökdetektorer, nödutgångsdörrar och säkerhetsmarkeringar bör göras regelbundet. Din företagsförsäkring kan i sina villkor ha krav på detta, och dessutom skärpte Arbetsmiljöverket 2021 sina föreskrifter hur arbetsplatser ska utformas, där brandskyddet har fått en större roll. Där fastslås bland annat att alla anställda ska kunna utrymma en byggnad på egen hand. Det betyder att ansvaret för att ha rutiner vid utrymning, och se till att vägen ut ur en byggnad är enkel och tydlig att följa ligger på företaget, och att du som arbetsgivare ska kunna lita på att markeringar, ledljus och annan hjälp alltid fungerar. Kontakta oss för att få hjälp med kontroll och tester.
 
Här kan du läsa mer om regler för brandskydd på arbetsplatser
Brandskyddsföreningen

Så här testas ditt brandskydd och ditt brandlarm:

  • Kontroll av sprinklersystem samt provkörning av sprinklermotorer
  • Kontroll av rökdetektorer
  • Kontroll av brandvarnare
  • Kontroll av visningsskyltar och nödutgångar
  • Belastningstest av brandlarm och inbrottslarm
  • Belastningstest av elanläggning
  • Test av reservkraftverk.

Hur vill du bygga ditt brandskydd och ditt brandlarm?

​​​​​​​
Vilket typ av brandlarm ditt företag behöver beror helt på verksamheten, om du hyr eller äger din företagslokal eller om du har tillverkande industri eller en kontorslokal. Storlek, antal rum, hissar och trappor och självklart vad som förvaras i lokalen påverkar brandrisk och utformning av brandskydd. Hos oss kan du få hjälp med installation av brandlarm och vi har kontakter som ger dig tillgång till skickliga specialister på att skapa en lösning just för dig.

Lämna driftansvaret till en riktig elektriker

​​​​​​​
Ge oss ansvaret över din elanläggning, så hjälper vi till att säkra driften, kontrollera alla funktioner, som exempelvis brandlarm och inbrottslarm, regelbundet samt ser över förbrukning och optimering av energi och el. Vi hjälper företag i hela Örebros län.
Välkommen att kontakta oss!