El-service ger er bostadsrättsförening en säkrad el-anläggning

El-service ger en säkrad el-anläggning

Alla bostadsrättsföreningar har det yttersta ansvaret för att fastighetens elanläggning. Det innebär i praktiken att föreningen har ansvar för att elledningar och elinstallationer som finns i allmänna utrymmen är säkra. Elinstallationer i bostaden är bostadsrättsinnehavaren själv ansvarig för, men här kan dock bostadsrättsföreningens stadgar påverka hur ansvarsfördelningen ser ut. Det finns också undantag om bostadsrättsföreningen vid renoveringar gör nyinstallation av el i fastighetens lägenheter, då ligger ansvaret hos föreningen. Att ha kontakt med en el-partner som känner till fastigheten och regelbundet kontrollerar el-anläggningen, dess kapacitet och status ger en hållbar elsäkerhet. Kumla Elektromontage hjälper idag föreningar i Kumla, Örebro och Hallsberg – kontakta gärna oss för offert. 

Att erbjuda både de som bor i föreningen regelbunden el-service och kontrollera elinstallationer i allmänna utrymmen och elanläggning ger en tryggare och säkrare boendemiljö. Tillsammans med oss får du hjälp med kontroll och service av el-centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar, och ser över fastighetens el-standard. I samband med el-service finns också möjlighet att kontrollera brandlarm och se över nödutgångsskyltar.

Här kan du mer om Elsäkerhetsverkets bestämmelser kring ansvar av el och bostadsrättsföreningar.  Elsäkerhetsverket 

El-service för bostadsrättsföreningar i Kumla, Örebro och Hallsberg


Hos oss får din bostadsrättsförening en långsiktig partner som både kan vara rådgivande i utveckling av solpaneler och stationer för elbilsladdning, installera datanätverk och lösa akuta felsökningar och reparationer vid elavbrott. Att använda en och samma leverantör ger dig elektriker som lär känna föreningens fastighet och elanläggning, vilket gör att lösningar och råd blir skräddarsydda och anpassade efter behov. Det gör också att ingrepp, förändringar och installationer blir effektivare att genomföra. Tillsammans med erfarenhet av installation av datanät, elsäkerhet och stora projekt inom nybyggnationer och renovering för bostads- och byggföretag får du elektriker med bred kompetens. Det ger föreningen tillgång till rätt kunskap när den behövs.  

Prata med en Riktig Elektriker