Styr- och reglerteknik ger en smartare boendemiljö för bostadsrättsföreningen

Styr- och reglerteknik en smartare boendemiljö


Styr- och reglerteknik är två metoder som används idag i allt större uträckning för att skapa ett bekvämare liv och boendemiljö. Smarta hem bygger på både styr- och reglerteknik där du med hjälp av appar slår på av olika system i huset och skapar olika scheman för vad som ska hända när och under hur lång period. Det kan handla om att sköta belysningen, påverka värmesystemen eller sätta igång en robotgräsklippare. Samma princip kan användas i en bostadsrättsförening för att hantera utomhusbelysning så att den används precis när det behövs, släcka eller tända ljus i tvättstugor, källarutrymmen eller förråd samt justera värmetemperaturer effektivare. Det ger en effektivare användning av resurser och kan sänka kostnader för el och värme.

Vill din bostadsrättsförening ha en säkrare och mer effektiv energianvändning? Eller är det dags för att installera laddstationer till föreningens medlemmar?

​​​​​​​Vi hjälper er.

Därför kan bostadsrättsföreningar spara kostnader med styr- och reglerteknik


​​​​​​​Första steget är att analysera hur bostadsrättsföreningens fastighets används, vilka behov som finns hos de boende och se möjligheterna. Genom att gå igenom fastigheten och titta på när allmänna utrymmen används mest, kan till exempel temperaturen sänkas under vissa perioder på dygnet och höjas under andra. För fastigheter med krypgrund eller fuktiga källare kanske avfuktaren inte behöver gå alla månader under året eller bara under vissa förhållanden. Detsamma gäller värmepumpar och AC. Bara genom att sänka temperaturen i allmänna utrymmen någon grad under vissa perioder på dygnet kan åtskilliga kronor sparas. Allt detta kan sedan verkställas med hjälp av styr- och reglerteknik. Kumla Elektromontage arbetar med olika leverantörer inom smarta hem och levererar lösningar till bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag.

Välj en el-partner som tar ansvar för både helhet och detaljer


Att som bostadsrättsförening ha ett nätverk av hantverkare innebär trygghet och snabb hjälp vid akuta situationer, men också stöd i att utveckla boendemiljön och se till att föreningens fastigheter hålls i god kondition. Det handlar både om att de som bor i föreningen ska bo bra och att alla lägenheter ska behålla och utveckla sitt värde på fastighetsmarknaden. En elanläggning som fungerar prickfritt och motsvarar dagens behov av el är en avgörande del av ett gott boende. Tillsammans med oss kan bostadsföreningar i Kumla, Örebro och Hallsberg få hjälp med installationer, löpande service, kontroller och utbyggnad av anläggningen såväl som laddstationer för elbilar som smart styr- och reglerteknik.

Prata med en Riktig Elektriker