Installera bostadsföreningens datanätverk tryggt och säkert

Ett snabbt, stabilt och pålitligt datanätverk

Ett snabbt, stabilt och pålitligt datanätverk ses idag mer eller mindre som en standard och är en del av den förväntade boendemiljön. Vi hjälper bostadsrättsföreningar i Örebro, Kumla och Hallsberg, såväl som i södra delen av Närke med installation och uppbyggnad av datanätverk. Är föreningen precis i uppstarten av ett datanätverksbyte kan vi hjälpa till att analysera kapacitet i elanläggningen och diskutera olika former av nätverk som kan passa bäst. Det finns flera olika sätt att bygga upp nätverk – stjärnformat, maskformigt och trädformat. Tillsammans med oss får föreningen stöd i vilken modell som blir mest effektivt och tryggast. Är lösningen redan klar och inköpt hjälper vi gärna till med alltifrån kabelinstallationer, serverrack, accesspunkter och patchpaneler. Välkommen att kontakta oss! ​​​​​​​
 
Välj en elektriker som ger garanti på installationsarbeten!

Lägg, service, underhåll och drift hos oss


Bostadsrättsföreningar har idag ett stort ansvar att hålla fastigheten eller fastigheternas elanläggning i god kondition och se till att elförsörjningen är säker. Detsamma gäller datanätverk och tillgång till internet. Genom att ha en trygg el-partner, som både kan utföra årliga säkerhetskontroller av elanläggningen, lösa reparationer och underhåll samt lösa felsökning och service av datanätverk, har föreningen en försäkran om en trygg drift och snabbt stöd när det behövs. Dessutom får bostadsrättsföreningen en partner som kan anläggningen och då även kan ge goda råd vid projekt som kräver utbyggnad eller anpassning av elanläggningen. Exempelvis laddstationer för elbilar eller installation av solpaneler. Välj en partner med bred kompetens och erfarenhet – det lönar sig i längden.

Prata med en Riktig Elektriker