Laddstolpar och laddboxar till bostadsrättsföreningar i Örebro län

Prata med en Riktig Elektriker

Laddstolpar och laddboxar för bostadsrättsföreningar

​​​​​​​
Det är dags att ställa om till ett fossilfritt samhälle och att som bostadsrättsförening kunna erbjuda laddning av elbil blir allt viktigare. Installation av laddstationer innehåller dock en rad olika frågor som påverkar föreningen. Det handlar inte bara om en kostnad och en investering av material för stationerna samt service och underhåll, utan också att se till att föreningens el-anläggning kan leverera den kapacitet och energianvändning som krävs. För att kunna ta ett långsiktigt och säkert beslut, ta hjälp av en el-partner som både förstår helhetsbilden och har stor erfarenhet av laddstationer, laddboxar och laddstolpar. Välkommen till oss – vi hjälper bostadsrättsföreningar i Kumla, Örebro och Hallsberg.

Välj en elektriker som både installerar och servar laddstationer


​​​​​​​Trygghet och tillgänglighet är två viktiga parametrar när det är dags att installera laddboxar eller laddstolpar i bostadsrättsföreningen. Oavsett lösning så ska stolpen fungera problemfritt och om det uppstår något problem, är det viktigt att den leverantör din förening väljer snabbt kan åtgärda problemet. Risken är annars att det finns laddningsplatser som inte fungerar och för få platser att ladda bilar på. Välj en lokal leverantör som både tar ansvar för installation och för service, så att föreningen har ett nära samarbete och garanterat en partner finns tillgänglig när det behövs. Kumla Elektromontage hjälper idag bostadsrättsföreningar i Kumla, Örebro och Hallsberg. Genom oss får du stöd i det förberedande arbetet samtidigt som vi löser installation och service.

Goda råd när din bostadsrättsförening vill ställa in laddstolpar


Börja med behovet. Hur många laddstationer behövs idag? Hur många behövs om tio år? Tänk långsiktigt och tänk på att kontrollera hur elanläggningens kapacitet svarar mot behovet av elstolpar, både idag och längre fram i tiden.
 
Vilken typ av laddning behövs? Idag finns det tre olika hastigheter, där normal laddning är det vanligaste vid hem och bostäder. Tänk på att hybridbilar och elbilar laddas olika, vilket kan innebära olika typer av kontakter, säkringar och utrustning.
 
Se till att föreningen får en lösning som hanterar lastbalansen, så att elanläggningen fördelar den tillgängliga effekten rätt i fastigheten under bilens laddning. Det finns olika typer av lastbalansering – manuell, dynamisk och statisk – vi hjälper till med råd och lösningar. Här kan det också vara bra att se om energikällor som solpaneler och solceller kan ge en tillförsel av användbar energi.
 
Tänk långsiktigt i valet av leverantör. Det kan vara en större investering, men det är också en försäkring i snabb hjälp vid problem. Service och underhåll som fungerar och säkrar tillgängligheten är minst lika viktigt som ett bra pris på installationen. 
 
Se till att undersöka möjligheter med bidrag. Idag finns möjlighet för bostadsrättsföreningar att söka bidrag för installation av laddstationer för elbilar hos Naturvårdsverket och grön teknik kan ge skattelättnader hos Skatteverket. Tänk även på att laddstolpar kan behöva bygglov.

Gör en kontroll av elanläggningen i bostadsföreningen


Med en analys och kapacitetskontroll av elanläggningen i bostadsrättsföreningen blir det tydligt hur rustad anläggningen är för framtiden. Behövs det omfattande renoveringar eller krävs det en utbyggnad av anläggningen. De går kanske också att spara både energi och värme? Att se över alla sådana faktorer innan arbetet med att installera laddstationer kommer att ge en mycket bättre lösning i slutändan. Hos oss kan bostadsrättsföreningar i Örebro få hjälp med besiktning, stresstest och analys av elanläggningen samt eventuella åtgärdsförslag.
 
Kumla Elektromontage lämnar garanti på installationsarbeten! Plus att du får en riktig elektriker som också kan erbjuda både service och underhåll av laddstolpar och laddboxar.
Vi arbetar med märken som Wallbox, CTEK, Defa och Garo.