Om Kumla Elektromontage 

Detta HTML block säkerställer att sidan ej indexeras av sökmotorer. Om sidan ska indexeras ta bort detta block och gå in på Search Consol och begär omindexering

El-service och el-tjänster i Örebro län sedan 1968


Välkommen till Kumla Elektromontage. Företaget grundades 1968 och har sedan starten utgått från att hjälpa kunder i Kumla, Örebro och Hallsberg. Vi täcker södra delen av länet och som medlemmar i Elkedjan får du alltid tillgång till de elektriker och elmontörer du behöver. Tack vare Elkedjan får vi eget centrallager med dagliga leveranser, vilket gör att det mesta finns hemma vad gäller el-material och material för reparationer. Det sparar din tid, och ger dig bättre pris och kvalitet. 
 
Kumla Elektromontage är ett elföretag med bredd, där du kan få hjälp med tjänster inom en rad olika områden. Idag finns våra kunder både hos privatpersoner, företag, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Vill du ha hjälp med el-renovering, reparationer, installationer, montering av laddstationer för elbilar eller en skicklig el-partner vid nybyggnationer, så är du varmt välkommen till oss.

Hos oss får du hjälp med:

  • elinstallationer
  • datanätsinstallationer
  • brandlarmsinstallationer
  • styr- och reglerteknik
  • tele- och fibernät.

Prata med en Riktig Elektriker

Så här jobbar en riktigt elektriker


Hos Kumla Elektro Elektromontage ingår alltid en helhetssyn. Oavsett storlek eller omfattning om uppdraget, samma princip gäller för att byta ett uttag som att stå ansvarig för all el-installationer vid ett nybyggnadsprojekt. Det är självklart att ta ansvar från ett projekt från början till slut. Det handlar om val av lösning, materialval, bedömning av uppdraget och till sist en lösning som fungerar långsiktigt för dig och dina behov.
 
Vi arbetar i fyra steg som innehåller:
Analys: Krav, önskemål och bakgrundsinformation.
Rådgivning: En lösning som passar dina behov.
Installation: En trygg och säker installation som följer alla krav och föreskrifter.
Service: En el-partner som ger långsiktig service, hållbara reparationer och underhåll.

Analys vid uppstart av elarbete

Vilka krav och önskemål har du som kund? I vilken omgivning ska elinstallationen ske? Hur ser övriga parametrar ut? Vi har ett helt batteri med frågor för att säkerställa att du verkligen får det du söker. Givetvis ansvarar vi även för att elinstallationen följer alla de regler och krav som finns. Det handlar om både säkerhet och trygghet och i förlängningen ekonomi och miljö.

Rådgivning och långsiktig el-lösning

Hur får du den bästa lösningen? Är det att investera något mer nu och få en mer prisvärd lösning i längden? Eller är ett kortare tidsperspektiv det optimala för just din situation? Vad betyder hållfasthet och hållbarhet för dig? Kan behoven ändras i framtiden? Av oss får du ärliga råd, och när det handlar om mer omfattande uppdrag och entreprenaduppdrag är det en avgörande del för att du ska få en riktig bra installation och el-lösning. Med oss kan du diskutera alla parametrar och vara säker på att du får en lösning som motsvarar dina krav på energisnålhet, elsäkerhet och flexibilitet framåt. 

Effektiv elinstallation

Resultatet av analys och rådgivning blir en skräddarsydd och effektiv el-installation. Genom en väl genomförd analys och ett gott grundarbete får du ett bättre och snabbare utfört el-jobb. Det sparar din ekonomi och din tid.

Service och långsiktig el-tillgång

Du behöver en säker el-tillförsel som du kan lita på. Eltillgången är avgörande för både företag och privatpersoner, där elavbrott i en industri eller i en fastighet kan kosta stora pengar. Ett sätt att undvika onödiga avbrott är regelbunden service. ​​​​​​Med ett serviceavtal får du trygghet och kontinuitet. Det är en försäkring för att din elanläggning alltid är i god kondition med ett avtal tydligt anpassat efter din verklighet och dina önskemål. Det fina är att vi tillsammans med våra kollegor inom Elkedjan finns i hela landet om du behöver ett rikstäckande avtal. Kontakta oss för lösningar som gör att du kan skapa en bättre el-ekonomi.​​​​​​